Over de vraagbaak

Deze vraagbaak is onderdeel van www.www.mijnscheikunde.nl.

De vraagbaak is gericht op scholieren uit de onderbouw en bovenbouw van vmbo, havo en vwo én op eerstejaarsstudenten van hogeschool en universiteit die een scheikundige opleiding volgen. Je kunt hier een vraag stellen over het vak Scheikunde. De vragen worden beantwoord door studenten en experts uit de chemie.

Mijnscheikunde.nl is ontwikkeld door Centrum JongerenCommunicatie Chemie en tot stand gekomen vanuit de sectorplangelden natuur- en scheikunde van de universiteiten in Nederland. Samen met natuurkunde.nl, sciencespace.nl en exactwatjezoekt.nl vormt www.mijnscheikunde.nl een netwerk van websites waarin een volledig aanbod aan vakinhoud en beroepenvoorlichting op het gebied van natuur- en scheikunde wordt gegeven. De vraagbaak is een samenwerking tussen C3 en de KNCV.