Over www.mijnscheikunde.nl

De website www.mijnscheikunde.nl is gericht op scholieren uit de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. De vakinhoud van scheikunde staat centraal, maar ook entertainment op het gebied van scheikunde maakt onderdeel uit van de website. Voor scheikundedocenten is er een besloten gedeelte om ervaringen en materialen uit te wisselen.

Mijnscheikunde.nl is ontwikkeld door Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) en tot stand gekomen vanuit de sectorplangelden natuur- en scheikunde van de universiteiten in Nederland. Samen met natuurkunde.nl, sciencespace.nl en exactwatjezoekt.nl vormt www.mijnscheikunde.nl een netwerk van websites waarin een volledig aanbod aan vakinhoud en beroepenvoorlichting op het gebied van natuur- en scheikunde wordt gegeven.