Disclaimer

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn eigendom van Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3), tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van C3 te kopiëren en/of te verspreiden. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele manier rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan C3 niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. C3 kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Beschikbaarheid
C3 heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving te wijzigen. Ze streeft daarbij naar een continue beschikbaarheid, maar C3 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van de tijdelijke niet beschikbaarheid.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. C3 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.